02133956626 
spiralfitting@gmail.com

ریلیف ولو پارکر


رلیف ولو جهت تخلیه فشار تجهیزات و خطوط لوله استفاده میشود.

زمانی که فشار مخازن تحت فشار و یا خطوط لوله بالاتر از فشار کاری می رود احتیاج است که سریعا سیال موجود از مسیر فرایند تخلیه شود و فشار درون تجهیزات و خطوط سریعا پایین بیاید.

برای چنین شرایطی از رلیف ولو استفاده میشود. ریلیف ولو به دو نوع فنری و پایلوت دار تقسیم میشود و بسته به شرایط فرایند شیر مورد نظر انتخاب می شود.

در صنعت، مخازن تحت فشار یا لوله های تحت سیال با فشار بالا بايستي بوسيله دريچه اطمينان محافظت شوند.

دريچه هاي اطمينان را بايد به گونه ای انتخاب كرد كه در صورت بهم خوردن تعادل در فشار مخزن، رلیف ولو باز شده و مقادير اضافي مايع يا گاز را خارج كند.

در مواردي كه فشار علاوه بر امكان بهم خوردن تعادل در شرايط كاري در معرض خطرات آتش سوزي و يا انفجار نيز هستند بايد ریلیف ولو طوري انتخاب شود كه نه فقط در فشار معيني باز گردند

بلكه ظرفيت آنرا را داشته باشند تا مقدار زيادي مايع يا گاز داخل مخزن را كه در اثر حرارت تغيير حالت داده است را به خارج منتقل كنند.

ریلیف ولو در فشاري در حدود 10% بيش از فشاری كه مخزن بايد نگه دارد و يا درحدود بالاترين فشاري كه مخزن مي تواند تحمل كند طراحي می شوند.

در مخازن ضد انفجار ،فشار مخزن نبايد از 20% فشار طراحي بالاتر برود. ریلیف ولو به عنوان وسيله اي مناسب جهت جلوگيري از افزایش فشار ناگهاني در موتورخانه ها، كارخانه ها و بطور كلي

انواع سايت-هاي صنعتي و براي انواع سيالات از قبيل گاز، بخار، آب و يا هواي فشرده استفاده مي گردند.

محدوديت فشار در اين كاربردها معمولاً ناشي از فشار قابل تحمل تجهيزات، لوله ها و دستگاه-ها و يا محصولات توليدي و همچنين مسائل مرتبط با حفظ ايمني افراد مي باشد كه اصطلاحاً به محدوده فشار كاركرد امن (Safe perating limits for pressure) و يا SOL/P معروف است.

نحوه باز شدن رلیف ولو و مشخصات كاري آنها ارتباط مستقيم با طریقه طراحي قطعات داخلي شير دارد.

در اغلب موارد اين طراحي بگونه اي انجام مي گيرد كه پس از شروع باز شدن ریلیف ولو در اثر ازدياد فشار، در اثر خاصيت (POP Action) اين عمل به سرعت تشديد شده تا زماني كه شير كاملاً باز می گردد.
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید