02133956626 
spiralfitting@gmail.com

سه راه جوشی کربن استیل رده 80


سه راه جوشی كربن استیل رده 80 بدون درز TEE BW SCH 80 A234 WPB SMLS :

سه راه جوشی كربن استیل تبدیلی رده ۸۰ ، یکی از مدل های اتصال می‌باشد که برای ایجاد تغییر مسیر و انشعاب ۹۰ درجه از خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرد

سه راه جوشی كربن استیل تبدیلی رده 80 smls ، این محصول یک قطعه ی صنعتی پرکاربرد در زمینه ی زیرساخت های کارخانه جات ها می‌باشد که از موارد اتصال دهنده در امر لوله کشی گاز و آتش نشانی نیز ، به حساب می‌آید. از سه راهی جوشی به نام های سه راهی آهنی ، سه راهی فولادی و سه راهی کربن استیل نیز در داخل بازار یاد می‌شود.لازم به ذکر است جهت اطلاعات بیشتر این مورد را هم بگوییم که سه راهی با نافی های هم سایز، به سه راه مساوی جوشی یا ساده و با نافی غیرهم سایز، به سه راه تبدیل جوشی معروف می باشد و همچنین بدانید که این مدل از انواع سه راهی جوشی کربن استیل به حساب می‌آید.

که در این نوع اتصال سه راه یا با نام انگلیسی TEE شناخته می شود سه راه ها به عنوان انشعاب گیرنده در خطوط لوله مورد استفاده قرار می گیرد . سه راه ها در رده های SGP STD – SCH۲۰ – SCH۴۰ -SCH۸۰- SCH۱۶۰ تولید می گردد. در این نوع سه راه سه سمت آن با هم برابر می باشند که در اصطلاح سه راه مساوی می گویند.

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 1/2 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 3/4 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 1 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 1/4 1 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 1/2 1 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 2 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 1/2 2 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 3 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 4 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 5 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 6 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 8 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 10 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 12 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 14 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 16 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 18 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 20 اینچ

سه راه جوشی فولادی رده 80 A234 WPB سایز 24 اینچ

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید