02133956626 
spiralfitting@gmail.com

شیر سوزنی برنجی کیتز kitz


ساختمان شیر سوزنی:
شیرهای سوزنی، مثل شیر فلکه های کشویی دارای دو نوع ساقه بالارونده و غیر بالا رونده هستند که در استفاده های صنعتی، نوع ساقه بالا رونده مرسوم تر می باشد. از نظر اجزای شیر نیز، شیر سوزنی شباهت زیادی به شیر کشویی دارد به همین خاطر شاید عنوان شیر فلکه سوزنی را نیز شنیده باشید.
هرچند شیر فلکه کشویی و شیر سوزنی تفاوت هایی با یکدیگر دارند، بعضی از برندها به خصوص برندهای تولید کننده شیر سوزنی برنجی، آن را شیر فلکه کشویی نامیده اند که به نظر می آید به علت هندویل فلکه ای شکل آن باشد.
در این نوع شیر، آب‌بند موازی با خط جهت جریان قرار دارد، این کار بخصوص در حالتی که شیر بسته است، سبب وارد آمدن فشار سیال به دیسک می شود. شاید این مورد نکته منفی در مورد شیر سوزنی باشد، با این حال، از چند جبنه دیگر، دیسک موازی یک مزیت محسوب می شود. این دیسک موازی مقاومت مناسبی در مقابل سایش دارد.
 تعمیر و نگهداری شیر سوزنی نسبتا ساده است که این به علت قابلیت جابجایی و تعویض راحت آببند و دیسک است. این عامل، شیر سوزنی را جهت استفاده در سیستم هایی که در آن ها شیر مکررا نیاز به تعمیر دارد مناسب می کند. ساختمان خاص شیر سوزنی و مسافت کم جابجایی دیسک آن در مواردی که زمان عمل کردن شیر و تنظیم مکرر آن حائز اهمیت است، یک مزیت مهم محسوب می شود.
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید