02133956626 
spiralfitting@gmail.com

مغزی فورج دنده کلاس 3000


مغزی فورج دنده کلاس 3000 HEX NIPPLE FORGED A105 SCRD 3000# :

مدل نیپل

hex nipple

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3/4 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 1 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 1 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 2 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/4 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3/8 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 1/2 2 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 3 اینچ

مغزی فورج A105 دنده کلاس 3000 سایز 4 اینچ

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید