02133956626 
spiralfitting@gmail.com

زانو جوشی 90 درجه ELBOW


زانو جوشی 90 درجه رده 40 ELBOW 90 BW A234 WPB SCH 40 SMLS

زانو جوشی 90 درجه رده ELBOW 90 BW A234 WPB SCH STD SMLS STD

عملکرد اتصالات زانویی جوشی در یک سیستم لوله کشی، تغییر مسیر لوله و تغییر جهت جریان است. به طور پیش فرض 5 وضعیت برای اتصالات زانویی وجود دارد: 45 درجه، 90 درجه و 180 درجه. که هر سه می توانند به صورت شعاع بلند بکار رفته و اتصالات زانویی 90 و 180 به صورت شعاع کوتاه نیز استفاده می شوند.

شعاع بلند و کوتاه

اتصالات زانویی به دو گروه تقسیم شده و مسیری را که تغییر جهت میدهند، مشخص می کنند. این مسیر از لاین مرکزی یا خط وسط یکی به انتهای طرف مقابل می رسد. این فاصله که به شعاع مرکزی معروف است، معادل شعاعی است که زانویی از آن خم می شود. این فاصله برای زانویی شعاع بلند، به طور خلاصه LR همیشه 1.5 برابر اندازه اسمی لوله یا به عبارتی 1.5 برابر قطر لوله است:

 “1.1/2 x اندازه اسمی لوله (NPS) (1.1/2D)”

در حالی که مقدار آن برای یک زانویی شعاع کوتاه، به طور خلاصه SR به اندازه اسمی لوله یا برابر طول لوله است.

در تصاویر زیر می توانید فاصله شعاع مرکزی دو نوع زانویی را مشاهده کنید.
(حرف A فاصله را نشان می دهد)

  1. 90°-LR: = 1.1/2 x 2(NPS) x 25.4 A=76.2 mm

  2. 180°-LR: = 2 times the 90° LR elbow A=152.4 mm

  3. 90°-SR: = 2(NPS) x 25.4 A=50.8 mm

  4. 180°-SR: = 2 times the 90° SR elbow A=101.6 mm

اتصالات زانویی

زانویی های سه بعدی که به عنوان نمونه هستند مطابق زیر محاسبه میشوند:

D3) X 2(NPS) X 25.4)

زانویی 45 درجه

عملکرد یک زانویی 45 درجه مانند یک زانویی 90 درجه بوده اما اندازه ی ابعاد آن با 90 درجه متفاوت است.

اتصالات زانویی

شعاع زانویی 45 درجه، مشابه شعاع زانویی 90 درجه است (LR 1.1 / 2D). اما ابعاد شعاع مرکزی آن با 90 درجه متفاوت است. این مقدار برابر فاصله B در تصویر است که از هر وجه به نقطه تقاطع خطوط مرکزی عمود به یکدیگر، اندازه گیری می شود. این به دلیل کم بودن درجه خمیدگی آن است. شعاع زانویی کمتر از 45 درجه، موجود نیست.

استانداردها

کاربردی ترین مدل مربوط به زانویی جوشی 90 درجه شعاع بزرگ و زانویی جوشی 45 درجه است. موقعی از زانویی جوشی 90 درجه شعاع کوتاه استفاده می شود که فضایی کمی در اختیار باشد. عملکرد زانویی 180 درجه، تغییر جهت 180 درجه جریان است. هر دو نوع LR و SR دارای ابعاد مرکزی دو برابر، مطابق با زانویی های 90 درجه هستند. این اتصالات معمولاً در کوره یا سایر واحدهای گرمایشی یا سرمایشی استفاده می شوند.

ابعاد، ابعاد آستانه تحمل و تصاویر بیشتر را می توان در فهرست اصلی “اتصالات” یافت.

علاوه بر زانویی های مشخص شده، زانویی کاهنده Reducing نیز وجود دارد که قطر دایره انتهای آن متفاوت است. از آنجا که این زانویی برای بسیاری از تهیه کنندگان به دلیل قیمت بالا و مدت زمان تحویل طولانی یک کالای استاندارد نیست، امکان استفاده از زانویی “معمولی” با کاهنده جداگانه وجود دارد.

 

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید