02133956626 
spiralfitting@gmail.com

شیر یکطرفه برنجی سام


شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 :

شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 سایز 1/2 اینچ

شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 سایز 3/4 اینچ

شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 سایز 1 اینچ

شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 سایز 1/4 1 اینچ

شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 سایز 1/2 1 اینچ

شیر یکطرفه برنجی سوپاپی دنده ای سام PN16 سایز 2 اینچ

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید