02133956626 
spiralfitting@gmail.com

شیر یکطرفه برنجی PN16 کیز ایران


شیرهای یکطرفه چیست :
شیرهای یکطرفه نوعی از شیرآلات صنعتی هستند که با هدف مانع شدن از برگشت سیال در خط لوله نصب و راه اندازی می شوند . اجزای اساسی این شیرآلات شامل بدنه ، قطعه مسدود کننده ، درپوش و نشیمنگاه می باشد. این شیرها با عملکرد خودکار توسط نیروی جریان برگشتی سبب کنترل سیال می گردند . در این شیرها ، عامل حرکتی جلو برنده سیال سبب باز شدن قطعه مسدودکننده شده و توسط جریان سیال برگشتی ، مسدود می شود . لازم به یادآوری ست که سرعت عکس العمل در این شیرها به سرعت برگشت سیال بستگی دارد و از عوامل تعیین کننده در انتخاب نوع شیرهای یکطرفه می باشد.
وظیفه اصلی یک شیر یک طرفه محافظت از تجهیزات مکانیکی موجود در یک سیستم لوله کشی در مقابل برگشت جریان سیال است. این محافظت مخصوصا در مورد پمپ ها و کمپرسورها اهمیت پیدا می کند که برگشت جریان به داخل آن ها می تواند به قطعات داخلی آنها اسیب رسانده و موجب توقف کامل سیستم شود. عملکرد شیرهای یک طرفه نیازی به اپراطور انسانی ندارد و به صورت اتوماتیک و در اثر حرکت سیال رو به عقب عمل می کند. البته در موارد کاربردی خاصی لازم است که عملکرد یک طرفه بودن نقص شود در بعضی شیرهای یک طرفه مکانیزمی تعبیه می شود که در صورت نیاز عضو مسدود کننده شیر دائما باز بماند یا بتوان عضو مسدود کننده را از شیرجدا کرد. البته برای برداشتن عضو مسدود کننده اغلب لازم است که شیر را دمونتاژ نمود.
مکانیزم شیر یکطرفه
اجزای داخلی شیر یکطرفه که سبب باز و بسته شدن خودکار آن می شوند، شامل موارد ذیل هستند :
  • دیسک
  • پوشش
  • بدنه
  • لولا
همانطور که ملاحظه کردید مکانیزم شیر یکطرفه بسیار ساده بوده و شامل همان موارد ذکر شده می باشد .
ولی در بعضی از شیرهای یکطرفه بسته به نوع طراحی و استفاده از آن ها امکان دارد برخی قسمت های دیگر از جمله بازویی دیسک، بلبرینگ، توپی و بعضی قسمت های دیگر نیز به آن اضافه شوند .
عملکرد شیر یکطرفه
نحوه عملکرد شیر یکطرفه به این صورت است که دیسک داخلی آن که در واقع موجب باز شدن شیر یکطرفه می شود، به سیالات اجازه می دهد که فقط به سمت جلو حرکت کنند.
حال زمانی که سرعت جریان سیال به سمت جلو کاهش پیدا کرده و یا کلا مسیر حرکت سیال برعکس شود، دسیک به صورت خودکار بسته می شود و از این طریق موجب مسدود شدن شیر یکطرفه و مانع حرکت مواد خواهد شد .
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید