02133956626 
spiralfitting@gmail.com

لوله اسپیرال درزدار


بازرگانی اسپیرال فیتینگ:
لوله اسپیرال چیست؟
به لوله‌های فولادی نورد گرم و مارپیچی می گویند که در اندازه‌های 8 تا 120 اینچ ساخته شده است.
در طی فرایند اسپیرال، نوار فولادی به گونه‌ای نورد می‌شود که جهت آن با جهت مرکز لوله در یک زاویه باشد. برای استحکام در برابر فشار وارده به دیواره لوله، نوع جوش، اهمیت بسیار دارد. در نتیجه مهم‌ترین بخش تولید لوله‌های اسپیرال، جوش جداره لوله است.
انواع لوله های اسپیرال:
با توجه به ضخامت آن ها، تقسیم بندی می شود، اما لوله های فولادی مارپیچ با توجه به نوع کیفیت لوله اسپیرال به سه دسته واجد شرایط، ترمیم شده و غیرقابل استفاده تقسیم شده است.
ترمیم شده: لوله هایی که کیفیت شان مطابق با استاندارد و شرایط فنی پذیرش نبوده اما قابل تعمیرکردن هستند.
واجد شرایط: لوله هایی که کیفیت آن ها با استانداردها و شرایط فنی مطابقت دارد.
غیرقابل استفاده: لوله هایی که از نظر ظاهری و کیفیت، جالب نیستند و حتی بعد از تعمیرات نیز استاندارد و شرایط فنی مورد نیاز را کسب نخواهد کرد.

​طول این محصول را در مقایسه با طول ورق عریض می توان نامحدود در نظر گرفت. نوار ورق ماده اولیه در تولید لوله های درزجوش اسپیرال است.پس در تولید لوله های درزجوش اسپیرال از ماده کیفی تر و ارزان تر استفاده می شود. ضمن آنکه فرایند تولید لوله های درز جوش اسپیرال نیز پیوسته است که خود کاهش هزینه تولید را به همراه دارد. همچنین در تولید لوله های درزجوش اسپیرال برخلاف لوله های درز جوش مستقیم نیاز به تجهیزات خیلی سنگین مثل پرس های بزرگ و همچنین دستگاه های عظیم مربوط به انبساط سرد نیست در حالی که لوله های درزجوش اسپیرال در محدوده وسیعی از قطر و ضخامت قابل تولید می باشند و محدودیتی در انتخاب عرض ورق خام وجود ندارد چراکه قطر نهایی تابع زاویه ورودی و عرض ورق خام می باشد.

لوله های اسپیرال نسبت به رشد ترک ها رفتار بهتری دارند چون چقرمگی این لوله ها در جهت محیطی بیشتر است. پس مقاومت لوله های اسپیرال در برابر شکست بالاتر است. به عبارتی شکست ترد و رشد ترک در لوله های اسپیرال به سختی اتفاق می افتد و لذا کمتر با خطر ترکیدگی لوله ها مواجه می شویم..
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید