02133956626 
spiralfitting@gmail.com

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل


نیپل رده 160 فولادی کربن استیل PIPE NIPPLE A106 GR.B SCH 160 :

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/2 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 3/4 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/4 1 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/2 1 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 2 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 1/2 2 اینچ

نیپل رده 160 فولادی کربن استیل A106 GR.B SCH160 سایز 3 اینچ

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید