02133956626 
spiralfitting@gmail.com

چک ولو فولادی


 
 
چک ولو کلاس 800 :
که به آن شیر یک طرفه کلاس 800 هم گفته می شود، دارای مدل دریچه، سوپاپی و غیره می باشد. اتصال شیر یک طرفه کلاس 800 دنده و ساکت ولدی می باشد.
استراینر کلاس 800 که به آن شیر صافی کلاس 800 هم گفته می شود. جنس چک ولو فولادی کلاس 800از فولاد فورج A105 و تریم آن استیل یا 13 درصد کروم می باشد.
 
استراینر کلاس 800 که به آن شیر صافی کلاس 800 هم گفته می شود. جنس چک ولو فولادی کلاس 800از فولاد فورج A105 و تریم آن استیل یا 13 درصد کروم می باشد....
 
 
عملکرد چک ولو فولادی فلنجدار در مدل سوپاپی آن به این صورت است که جریان سیال ها به سمت توپ آماده شده که توسط یک فنر پشتیبانی می شوند هدایت می شوند و این عمل سبب بالا حرکت کردن توپ و در نتیجه باز شدن شیر آب می شود ولی در خلاف جهت آن با قرار گرفتن توپ در  مسیر جریان ها مانع از عبور آب می شوند و سبب بسته شدن شیر می شوند
 

 
 
 
5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید