02133956626 
spiralfitting@gmail.com

کپ جوشی کربن استیل رده 40


کپ جوشی كربن استیل رده 40 CAP BW A234 WPB SCH 40 :

کپ جوشی یکی از انواع اتصالات جوشی میباشد که جهت انسداد خطوط لوله مورد استفاده قرار میگیرد،ابعاد و ضخامت این قطعه به ضخامت و سایز لوله ها بستگی دارد. این اتصال جوشی در زمینه های متعددی کاربرد دارد و در صنایع مختلف استفاده می شود، یکی از مصارف اصلی کپ های جوشی جهت ساخت کلکتور و انسداد دو طرف کلکتور میباشد .

کپ جوشی در رده های مختلف مانند STD-SCH40 -SCH80  تولید میگردد .

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 1/2 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 3/4 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 1 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 1/4 1 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 1/2 1 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 2 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 1/2 2 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 3 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 4 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 5 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 6 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 8 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 10 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 12 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 14 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 16 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 18 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 20 اینچ

کپ جوشی كربن استیل رده 40 سایز 24 اینچ

5/5 0 0 0
ارسال نظر

‌لطفاً با بیان دیدگاه و ثبت امتیاز خود برای این محصول، خریداران دیگر را در انتخاب بهتر یاری نمایید