02133956626 
spiralfitting@gmail.com

پروژه ها

دانلود کاتالوگ
خلاصه:

تجهیزات PIPING پروژه تصفیه خانه آب وفاضلاب سیستم PIPING پروژه لوله گذاری درشرکت گاز لوله واتصالات در پالایشگاه شازند اراک اتصالات (BUTWELD) پروژه دارخوین و سرخون اتصالات(BUTWELD) پروژه تابناک خط لوله 6 و8 پروژه گازرسانی در مناطق نفت خیز سرچاهی جهت واحد نمک زدایی شرکت ملی مناطق نفت خیز

تجهیزات PIPING پروژه تصفیه خانه آب وفاضلاب
سیستم PIPING پروژه لوله گذاری درشرکت گاز
لوله واتصالات شرکت سازه در پالایشگاه شازند اراک
اتصالات (BUTWELD) پروژه دارخوین و سرخون
اتصالات(BUTWELD) پروژه تابناک 
خط لوله 6 و8 پروژه گازرسانی در مناطق نفت خیز
سرچاهی جهت واحد نمک زدایی شرکت ملی مناطق نفت خیز
پایپینگ متریال پروژه چاه های نفتی سروستان  وسعادت آباد 
اتصالات  LTCSپالایشگاه گاز فجر جم
اتصالات HIC شرکت نفت وگاز غرب پروژه تنگ بیجار

خدمات مرتبط